S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 65,00 Kč
naše cena 55,00 Kč
skladem
běžná cena 399,00 Kč
naše cena 299,00 Kč
skladem
běžná cena 599,00 Kč
naše cena 299,00 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 630,00 Kč
skladem
běžná cena 49,00 Kč
naše cena 40,00 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na www.diromax-shop.cz

Obchodní firma: Diromax Czech, s. r. o.; Sídlo: Horálkova 986, Rajhrad ; IČ: 05931657; DIČ: CZ05931657; Prodávající je plátcem DPH; Zápsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98926 (dále jen „Prodávající“) pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese ww.diromax-shop.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa: Diromax Czech, s. r. o. Horálkova 986, 664 61  Rajhrad

Kontaktní e-mail: obchod@diromax.cz

Kontaktní telefon: +420608212587

Na uvedené adrese není výdejna, ani provozovna!

 

  • Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,   v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „www.diromax-shop.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.diromax-shop.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím. 1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s  nimi seznámil. Kupní smlouva (objednávka), vč. odkazu na obchodní podmínky bude Kupujícímu zaslána e-mailem. 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v  českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na  jiném jazyce. 1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. 1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 1.6. V  případech, kdy osoba, která má v  úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v  rámci své podnikatelské činnosti nebo v  rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy a čl. 8.7.

  • Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v  úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k  platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je. 2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 2.3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou“ Náhradní filtry do lednic, kávovarů a další související zboží specifikované ve webovém rozhraní“.

  • Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 3.1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, sledovat stav objednávky, komunikovat s Prodávajícím a provádět další úkony, které webové rozhraní umožňuje. Uživatelské jméno je emailová adresa kterou Kupující uvádí při registraci. Heslo je po dokončení registrace zasláno na uvedený email, následně si může Kupující sám heslo změnit v uživatelském rozhraní a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. 3.2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k  porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek. 3.3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak. 3.4. Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). 3.5. Kupující provádí objednávání zboží: prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní bez registrace. 3.6. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fakturační adresu, je-li jiná, než doručovací). 3.7. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V  rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v  závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. 3.8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k  tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v  potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. 3.9. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána. 3.10. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 3.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená na webovém rozhraní a bude uvedená v  objednávce a v  jejím přijetí. 3.12. V  případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v  průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v  případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. 3.13. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v  průběhu objednávání již není aktuální. Pokud ještě nedošlo k  přijetí objednávky Kupujícího, Prodávající není povinen smlouvu uzavřít. 3.14. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s  Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v  souvislosti s  kupní smlouvou vynaložil.

  • Platební a dodací podmínky1. V  odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5000Kč vč. DPH, může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Záloha slouží k ověření vážnosti nabídky Kupujícího. V případě, že však Kupující následně odstoupí od smlouvy, bude záloha v plné výši Prodávajícím vrácena zpět Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije). 4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů: v  hotovosti při platbě na dobírku, bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího. Případné další platby Kupujícího v  souvislosti s  výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní, v  objednávce a budou uvedeny v  přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v  potvrzení objednávky. 4.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč). 4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 4.5. Souhlasem s  těmito obchodními podmínkami Kupující uděluje souhlas s  poskytnutím účtenky či faktury elektronickou formou. 4.6. Zboží, které je skladem, Prodávající v  případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy. 4.7. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že by doba doručení měla přesáhnout třicet dnů, informuje o tom Prodávající Kupujícího, který je povinen potvrdit tuto pozdější dobu doručení. 4.8. Způsoby dodání zboží jsou, mimo další způsoby uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v  objednávce a potvrzen Prodávajícím v  přijetí objednávky. Zboží je možné doručit prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. Kupující výslovně bere na vědomí, že osobní odběr zboží u Prodávajícího není možný. 4.9. Náklady na dodání zboží v  závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v  objednávce Kupujícího a v  přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. 4.10. V  případě, že je z  důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s  takovým doručováním. 4.11. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. 4.12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v  rozporu s  kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

  • Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1. Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, s výjimkou zboží uvedeného v čl. 5.2. těchto podmínek. Je-li více kusů zboží dodáváno v rámci jedné objednávky, uplyne lhůta po dodání posledního kusu zboží, případně poté, co je dodána poslední položka nebo část dodávky zboží sestávající se z několika položek nebo částí. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v  této lhůtě provést jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, například zasláním na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 5.2. V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od kupní smlouvy zejména v případech kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. 5.3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Lhůta je zachována, pokud Kupující odeslal zboží před jejím uplynutím. 5.4. Prodávající doporučuje, aby Kupující k  vrácenému zboží přiložil kopii faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet). Prodávající doporučuje, aby vyjádření rovněž obsahovalo kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího. Nepředložení některého z  výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy Kupujícím dle zákonných podmínek. 5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a toto snížení hodnoty zboží nevzniklo jen z důvodu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. 5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požaduje. Vedle výše uvedených způsobů může Prodávající vždy peníze vrátit i zasláním na bankovní účet sdělený Kupujícím, nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k  úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s  čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 5.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží. 5.9. Náklady spojené s  navrácením zboží Prodávajícímu v  případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 5.10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v  případech uvedených v  těchto obchodních podmínkách a dále v  případě, že zboží z  objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným. 5.11. V  případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V  případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k  úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. 5.12. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s  vraceným zbožím.

  • Odpovědnost za vady

 6.1. Práva Kupujícího z  vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). 6.2. Při uplatňování práv z  vadného plnění se postupuje v  souladu s  Reklamačním řádem Prodávajícího.

  • Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 7.2. Kupující potvrzuje, že se seznámil se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v  objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“). 7.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Dále může Kupující využívat příjemce osobních údajů (konkrétní výčet příjemců je uveden v samostatném dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“). V tomto dokumentu jsou dostupné také další informace o zpracování osobních údajů, včetně práv Kupujícího.

  • Závěrečná ustanovení

 8.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany. 8.2. V  případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou. 8.3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z  webového rozhraní. 8.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v  objednávce, nebo v  rámci komunikace mezi stranami. 8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. 8.6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na v  předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku). 8.7. Jestli vznikne mezi Kupujícím a Prodávajícím spor ze  smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má Kupující právo obrátit se s  tímto sporem na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ:000 20 869 (https://adr.coi.cz/cs ) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Kupující uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. 8.8. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v  souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k  jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v  souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.  8.9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 8.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v  textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem) 8.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

  • Ochrana osobních údajů 

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

  • Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 10.2. Kupující může udělit souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, a to prostřednictvím cookies lišty, ve které jsou obsaženy také další podrobnosti o ukládání cookies. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.

Původní verze obchodních podmínek, je k dispozici zde: Obchodní podmínky platné do 5.1.2023

M2YyNDQ